Metron Analysis

Ποιοτικός έλεγχος

Εκπαίδευση | Εποπτεία:
Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της συλλεχθείσας πληροφορίας το προσωπικό και οι ερευνητές της Metron Analysis που συμμετάσχουν στην έρευνα εκπαιδεύονται εκτενώς σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου.
Παράλληλα η εργασία των ερευνητών εποπτεύεται καθημερινά από τους υπεύθυνους επόπτες μας σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αξιολογείται και να δίνονται κατάλληλες οδηγίες και διευκρινίσεις όπου χρειάζεται.

Απόκριση/Response rate:
Ένας σημαντικός ποσοτικός δείκτης αξιοπιστίας των συλλεχθέντων δεδομένων είναι η υψηλή απόκριση και συμμετοχή των ερωτώμενων στην έρευνα πεδίου.
Εκτός από τις διάφορες μεθόδους αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του κοινού στην έρευνα (π.χ. κίνητρα/incentives), σημαντικό ρόλο έχει και η εμπειρία του ερευνητικού προσωπικού σε αντίστοιχες μελέτες. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές που συμμετέχουν σε έρευνες της Metron Analysis επιλέγονται με βάση τη σχετική εμπειρία τους στην έρευνα πεδίου.

Έλεγχοι ποιότητας:

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας πεδίου, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων που συλλέγονται, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • Παράλληλη συνακρόαση στο 30% των τηλεφωνικών συνεντεύξεων που πραγματοποιούνται από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.
  • Τηλεφωνικό επανέλεγχο στο 30% των ερωτηματολογίων που θα συλλεχθούν από κάθε ερευνητή και επιτόπιο έλεγχο εάν χρειαστεί.
  • Λογικό έλεγχο και ηλεκτρονικό έλεγχο στο 100% των ερωτηματολογίων με ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα εντοπισμού λαθών.

Ανάλυση δεδομένων:

Η ανάλυση των δεδομένων επικεντρώνεται αρχικά στους απαραίτητους ελέγχους αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, την παρακολούθηση των ποσοστών απόκρισης και τη διαπίστωση αναγκών υλοποίησης τεχνικών post-weighting.
Στο στάδιο ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιούνται όλες οι απαραίτητες τεχνικές ανάλυσης που απαιτούνται από την υφή και τον τύπο των δεδομένων (όπως Chaid Analysis, Cluster Analysis, Regression analysis, MDS, Reliability analysis).

Επίσης

Η Metron Analysis εφαρμόζει τις οδηγίες του Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (Π.Ε.Σ.Σ.), οργάνου που έχει συσταθεί από το ΣΕΔΕΑ για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης των ερευνητών, της συλλογής δεδομένων και του ελέγχου των συνεντεύξεων.
Η πιστοποίηση των διαδικασιών της εταιρείας στους παραπάνω τομείς αποτελεί εγγύηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει.